‹ Construct2  

Construct2_3d

See /f0blog/useless-supercollider-class-no-2/

//
// Construct2_3d
//
// Copyright (c) 2003 Fredrik Olofsson Musikproduktion. All rights reserved.
//
// 040920 ported to processing
// 060227 3d version for processing
// 200801 updated for processing3
//----------------------------------------------------------------------------------------
int step_X, step_Y, step_Z;
int x= 10, y= 10, z= 10;
int dx= 1, dy= 1, dz= 1;
int v;           //variant
int m;           //mapping
int col, row, depth;
int mov_X= 95, mov_Y= 95, mov_Z= 95;
int max_XPerCol, max_YPerRow, max_ZPerDepth;

void setup() {
 size(640, 480, P3D);
 frameRate(60);
 background(255);
 nytt();
}

void mousePressed() {
 background(255);
 nytt();
}

void keyTyped() {
 if (key==' ') {
  background(255);
  nytt();
 }
}

void draw() {
 if (int(random(1881))==0) {         //lite då och då
  background(255);             //rensa skärmen
  nytt();                 //nya värden
 }
 drawFO();                 //rita punkt(er)

 x= x+(dx*step_X);             //flytta position x
 if (x<1)                  //om vänster kant
  dx= int(random(2));           //vänd eller stå still i x-led
 else if (x>max_XPerCol)           //om höger kant
  dx= 0-int(random(2));          //vänd eller stå still i x-led

 y= y+(dy*step_Y);             //flytta position y
 if (y<1)                  //om övre kanten
  dy= int(random(2));           //vänd eller stå still i y-led
 else if (y>max_YPerRow)           //om nedre kanten
  dy= 0-int(random(2));          //vänd eller stå still i y-led

 z= z+(dz*step_Z);             //flytta position z
 if (z<1)                  //om botten
  dz= int(random(2));           //vänd eller stå still i z-led
 else if (z>max_ZPerDepth)          //om högst upp
  dz= 0-int(random(2));          //vänd eller stå still i z-led

 switch(v) {
 case 1:
  variant1();
  break;
 case 2:
  variant2();
  break;
 case 3:
  variant3();
  break;
 case 4:
  variant4();
  break;
 case 5:
  variant5();
  break;
 case 6:
  variant6();
  break;
 case 7:
  variant7();
  break;
 case 8:
  variant8();
  break;
 case 9:
  variant9();
  break;
 case 10:
  variant10();
  break;
 }
}

//----------------------------------------------------------------------------------------
void variant1() {               //1. slumpa riktningar individuellt
 if (random(100)>=mov_X) {
  slumpaRiktningX();
 }
 if (random(100)>=mov_Y) {
  slumpaRiktningY();
 }
 if (random(100)>=mov_Z) {
  slumpaRiktningZ();
 }
}
void variant2() {               //2. slumpa alltid riktningar tillsammans
 slumpaRiktningXYZ();
}
void variant3() {               //3. slumpa riktningar individuellt
 if (random(100)>=mov_X) {
  draVanster();
 }
 if (random(100)>=mov_Y) {
  draUppat();
 }
 if (random(100)>=mov_Z) {
  draHogre();
 }
}
void variant4() {               //4. slumpa riktningar individuellt
 if (random(100)>=mov_X) {
  draHoger();
 }
 if (random(100)>=mov_Y) {
  draUppat();
 }
 if (random(100)>=mov_Z) {
  draHogre();
 }
}
void variant5() {               //5. slumpa riktningar individuellt
 if (random(100)>=mov_X) {
  draVanster();
 }
 if (random(100)>=mov_Y) {
  draNedat();
 }
 if (random(100)>=mov_Z) {
  draHogre();
 }
}
void variant6() {               //6. slumpa riktningar individuellt
 if (random(100)>=mov_X) {
  draHoger();
 }
 if (random(100)>=mov_Y) {
  draNedat();
 }
 if (random(100)>=mov_Z) {
  draHogre();
 }
}
void variant7() {               //7. slumpa riktningar individuellt
 if (random(100)>=mov_X) {
  draVanster();
 }
 if (random(100)>=mov_Y) {
  draUppat();
 }
 if (random(100)>=mov_Z) {
  draLagre();
 }
}
void variant8() {               //8. slumpa riktningar individuellt
 if (random(100)>=mov_X) {
  draHoger();
 }
 if (random(100)>=mov_Y) {
  draUppat();
 }
 if (random(100)>=mov_Z) {
  draLagre();
 }
}
void variant9() {               //9. slumpa riktningar individuellt
 if (random(100)>=mov_X) {
  draVanster();
 }
 if (random(100)>=mov_Y) {
  draNedat();
 }
 if (random(100)>=mov_Z) {
  draLagre();
 }
}
void variant10() {               //10. slumpa riktningar individuellt
 if (random(100)>=mov_X) {
  draHoger();
 }
 if (random(100)>=mov_Y) {
  draNedat();
 }
 if (random(100)>=mov_Z) {
  draLagre();
 }
}

//----------------------------------------------------------------------------------------
void nytt() {
 v= int(random(10))+1;    //variant
 m= int(random(36));     //mapping
 col= int(random(15))+1;
 row= int(random(13))+1;
 depth= int(random(11))+1;
 max_XPerCol= width/col;
 max_YPerRow= height/row;
 max_ZPerDepth= int((random(600)+20))/depth;
 step_X= 1;
 //step_X= int(random(2))+1;
 step_Y= 1;
 //step_Y= int(random(2))%2)+1;
 step_Z= 1;
 //step_Z= int(random(2))+1;
 slumpaRiktningXYZ();
 //println("v:"+v+" m:"+m+" col:"+col+" row:"+row+" depth:"+depth+" max_XPerCol:"+max_XPerCol+" max_YPerRow:"+max_YPerRow+" max_ZPerDepth:"+max_ZPerDepth);
 stroke(random(255), 55, 66);
}
void slumpaRiktningX() {
 dx= int(random(2));
}
void slumpaRiktningY() {
 dy= int(random(2));
}
void slumpaRiktningZ() {
 dz= int(random(2));
}
void slumpaRiktningXYZ() {
 while ((dx==0)&&(dy==0)&&(dz==0)) {         //kolla att inte alla riktningar blir 0
  dx= int(random(2));
  dy= int(random(2));
  dz= int(random(2));
 }
}
void draVanster() {
 if (dx==0&&x>=1) {
  dx= -1;
 } else {
  dx= 0;
 }       //dra åt vänster
}
void draHoger() {
 if (dx==0&&x<=max_XPerCol) {
  dx= 1;
 } else {
  dx= 0;
 }  //dra åt höger
}
void draNedat() {
 if (dy==0&&y<=max_YPerRow) {
  dy= 1;
 } else {
  dy= 0;
 }  //dra nedåt
}
void draUppat() {
 if (dy==0&&y>=1) {
  dy= -1;
 } else {
  dy= 0;
 }       //dra uppåt
}
void draHogre() {
 if (dz==0&&z>=1) {
  dz= -1;
 } else {
  dz= 0;
 }       //dra högre
}
void draLagre() {
 if (dz==0&&z<=max_ZPerDepth) {
  dz= 1;
 } else {
  dz= 0;
 } //dra lägre
}

//----------------------------------------------------------------------------------------
void drawFO() {
 int mx= m%3;
 int my= int(m/3)%3;
 int mz= int(m/6)%3;
 for (int i= 0; i<col; i++) {
  int iCol= round(max_XPerCol*i);
  if ((mx==1&&i%2==0) || (mx==2&&i%2==1)) {
   x= mirrorX(x);
  }
  for (int j= 0; j<row; j++) {
   int jRow= round(max_YPerRow*j);
   if ((my==1&&j%2==0) || (my==2&&j%2==1)) {
    y= mirrorY(y);
   }
   for (int k= 0; k<depth; k++) {
    int kDepth= round(max_ZPerDepth*k);
    if ((mz==1&&k%2==0) || (mz==2&&k%2==1)) {
     z= mirrorZ(z);
    }
    point(x+iCol, y+jRow, z+kDepth);
   }
  }
 }
}
int mirrorX(int x) {
 return round(max_XPerCol-x);
}
int mirrorY(int y) {
 return round(max_YPerRow-y);
}
int mirrorZ(int z) {
 return round(max_ZPerDepth-z);
}